پکیج تولید محتوا متوسط

پکیج تولید محتوا متوسط

29,700,000 ریال

تعداد محتوای تولیدی در هر ماه 15عدد است و تعداد کلمه استفاده شده در هر محتوا 1000-800 کلمه می‌باشد.
تمام محتوای استفاده شده سئو شده و دارای استراتژی ماهانه است.
این پکیج مناسب برای کسب و کارهای با رقابت متوسط می‌باشد.

تعداد محتوای تولیدی در هر ماه 15عدد است و تعداد کلمه استفاده شده در هر محتوا 1000-800 کلمه می‌باشد.
تمام محتوای استفاده شده سئو شده و دارای استراتژی ماهانه است.
این پکیج مناسب برای کسب و کارهای با رقابت متوسط می‌باشد.