Image

حفظ رضایت مشتریان از ارکان حیاتی هر کسب و کار است. سازمانی که بتواند رضایت مشتریان خودش را تامین نماید، در رقابت بین تامین کنندگان مختلف امتیاز بالاتری خواهد داشت.

ماژول CSM در نرم افزار هما معادل CUSTOMER SERVICE MANEGEMENT می‌باشد.

بعد از اینکه مشتری ثبت شده در ماژول بازرگانی/ طرف حساب وارد سیستم شد تمامی اطلاعات و عملکردهایش در قسمت پروفایل من ثبت می‌شود.

- وضعیت حساب معین: مانده حساب، گردش کل، آخرین سفارش،آخرین پرداختی و مشاهده صورتحساب به عنوان وضعیت حساب معین مشتری دیده میشود.
- خلاصه سفارشات: سفارشات کاربر جاری در بازه های زمانی این ماه و امسال با مجموع کل سفارشات دیده میشود.
- خرید رسمی: خرید امسال و خریدهای کل مشتری را نشان میدهد.
... و شامل جدولی با دو سربرگ نیز می باشد.کلیدواژه‌ها: ic:698