Image

CRM در هُما یک بانک اطلاعات از رفتار مشتریان است که با بهره گیری از آن قادر به حفظ و ارتقاء کیفیت ارتباط با مشتریان خواهیم بود. بر خلاف سایر سیستم های ارتباط با مشتریان این ماژول کمک شایانی در به نظم درآوردن اطلاعات مشتریان و رفتار ایشادن می نماید.کلیدواژه‌ها: ic:248