نمونه متن تولید محتوا با گزینه SmartView

کارشناس‌فنی چهارشنبه 1400/07/21
نمونه متن تولید محتوا با گزینه SmartView

تست سایز و استایل عمومی: B* بولد B. https://cdn.homais.com/uploads/Portals/wiki/main/A9437_X61322_20211013153715236990.jpg هدرها: H1* هدر سایز یک H1. H2* B* هدر سایز دو بولد B. H2. H3* هدر سایز سه H3. H4* B* هدر سایز چهار بولد B. H4. H5* هدر سایز پنج H5. H6* هدر سایز ششH6. https://cdn.homais.com/uploads/Portals/wiki/main/A9437_X61322_20211013153725142851.png رنگ ها: BLUE* B* آبی بولد B. ** GREEN* B* سبز بولد B. ** YELLOW* زرد معمولی ** RED* قرمز معمولی ** BROWN* قهوه‌ای معمولی **