کدینگ استاندارد حسابداری و مرور حسابها در نرم افزار حسابداری هما

نرم افزار حسابداری هما، که از کدینگ استانداردهای حسابداری پیروی می‌کند و کدینگ نرم افزار به صورت قابل تغییر می‌باشد که این روند خیلی مناسب حسابداران خواهد بود، این نرم افزار بایستی دارای کدینگ حسابداری شناور باشد و با توجه به نیاز های هر صنعت کدینگ استاندارد آن به‌همراه سیستم برنامه حسابداری وجود داشته باشد که کاربر نرم افزار حسابداری بتواند با توجه به دسترسی که به ایشان داده اند به راحتی کدینگ نرم افزار را تغییر دهد.

نرم افزار حسابداری هما دارای قابلیت های ذکر شده می‌باشد.


نمودار درختی کدینگ حسابداری در هما

در صفحه نمودار درختی، کلیه‌ی سرفصل های تعریف شده در سیستم حسابداری هما مشاهده می‌شود.

با کلیک بر روی "باز کردن همه" کلیه سرفصل‌ها با جزئیات و با کلیک بر روی "بستن همه" کلیه سرفصل ها بسته شده و در سطح گروه نمایش داده می‌شود.

کدینگ حسابداری در هما

برای هرکدام از سرفصلها امکان ویرایش وجود دارد و کافی‌ست که دوبار روی آن سرفصل کلیک کنید. در سیستم نرم افزار حسابداری هما با زدن علامت (+) در انتهای هر سرفصل می‌توان سرفصل معین اضافه نمود.

نحوه تعریف سرفصل های حسابداری در نرم افزار حسابداری هما

برای سیستم حسابداری هما، سرفصل حساب ها را می‌توان در سه سطحِ «گروه - کل - معین»  تعریف نمود.

* سرفصل حساب‌ها/ گروه

با انتخاب این گزینه، گروه برای سرفصل حسابداری ایجاد می‌شود.

کدینگ حسابداری در هما

1.کد حساب: دراین قسمت می‌توانید کدی در بازه 9-1 را به هر سرفصل اختصاص دهید.

2.عنوان سرفصل: عنوان هرسرفصل درج گردد.

3.ماهیت‌ها: از میان گزینه‌های زیر می‌توان ماهیت سرفصل‌های مذکور را تعیین نمود.

* ترازنامه ای

* سود و زیانی (فروش و درآمد)

* سود و زیانی (خرید و بهای تمام شده)

* سود و زیانی (هزینه‌ها)

* انتظامی

سرفصل حسابها / کل

با انتخاب گزینه‌ی "کل" می توان سرفصل‌ها را در سطوح «کل» تعریف نمود.

کدینگ حسابداری در هما

1- یکی از گروه‌های تعریف شده را انتخاب نمایید.

2-کد حساب: کد دورقمی به سرفصل اختصاص دهید.

3-عنوان سرفصل: عنوانی برای سرفصل درج نمایید.

4-ماهیت ها: از میان گزینه های زیر ماهیت متناسب با سرفصل را انتخاب نمایید.

o بدهکار

o بستانکار

o بدهکار/ بستانکار

سرفصل حسابها/ معین

با انتخاب گزینه "معین"، می توان سرفصل‌های «معین» در سیستم حسابداری هما تعریف نمود.

کدینگ حسابداری در هما

1-سرفصل گروه مورد نظر را انتخاب نمایید.

2-سرفصل کل مورد نظر را انتخاب کنید.

3-کد حساب: کد دو رقمی به سرفصل معین اختصاص دهید.

4-عنوان سرفصل: عنوانی برای سرفصل وارد نمایید.

5-ماهیت‌ها: ماهیتی متناسب با سرفصل انتخاب نمایید.

بدهکار

- بستانکار

- بدهکار طی/ فقط بدهکار

- بستانکار طی/ فقط بستانکار

- بدهکار/ بستانکار

در سیستم حسابداری هما نتایج حاصل از تعاریف "گروه / کل / معین" در جدول مرور حساب‌ها قابل رویت و فیلتر شدن می باشد.

رده بندی سطوح

جهت ایجاد رده و تعیین سطوح مختلف سرفصل ها:

کدینگ حسابداری در هما

1-رده: رکورد جدید را انتخاب کنید.

2-عنوان: عنوان رده را وارد نمایید.

3-تنظیمات: می‌توانید رده را در سطوح مختلف انتخاب شده فعال نمایید.

□فعال در سطح 4

□فعال در سطح 5

□فعال در سطح 6

4-انتخاب سرفصل: در اینجا سرفصل مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.

5-با کلیک بر روی دکمه سرفصل انتخابی را به رده اضافه نمایید.

نکته : درصورت نیاز به حذف، ابتدا تیک سرفصل را انتخاب و سپس بر روی کلیک نمایید.

6-با کلیک بر روی جدید و حذف می توان به ترتیب رده جدید ایجاد و حذف نمایید.

تعریف سطوح با کلیک بر روی آیکون کدینگ حسابداری در هماصفحه سطوح تفصیلی باز می‌شود.

کدینگ حسابداری در هما

این صفحه به تعریف سطوح تفصیلی می پردازد:

1-رده: رده مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2-عنوان: عنوانی برای سرفصل وارد ‌کنید.

3-کد: کد مورد نظر خود را اختصاص دهید.


تنظیمات :

با کلیک بر روی آیکونکدینگ حسابداری در هما صفحه تنظیمات مرور حساب‌ها باز می‌شود.

کدینگ حسابداری در هما

1-نمایش سرفصل های بدون گردش: با انتخاب این گزینه کلیه سرفصل ها اعم از دارای گردش و بدون گردش نمایش داده می شود.

2-سال مالی: در این فیلد می‌توان سال مالی را وارد نمایید.

جهت مرور و مشاهده زیر سرفصل‌ها،;ازآیکون مرور سرفصل‌ها استفاده می‌شود و با انتخاب آن وارد سرفصل جزئی‌تر می‌شوید. برای نمونه در اینجا از سرفصل گروه هزینه وارد سرفصل کل آن می‌شود وبا کلیک بر روی آیکون مروردر جدول سرفصل کل وارد سطح معین آن سرفصل می‌شوید.

کدینگ حسابداری در هما

به منظور جابجایی اسناد ازآیکون جابجایی استفاده می‌شود. با کلیک بر روی این گزینه وارد صفحه زیر شوید. پس از تیک زدن و انتخاب ردیف از فیلتر بالا سرفصل مقصد را انتخاب نموده و بر روی آیکون کدینگ حسابداری در هما کلیک نمایید تا به سرفصل مقصد منتقل شود.

کدینگ حسابداری در هما