تعریف کالا و خدمات جدید

محصولات و مواد مختلفی که توسط تولیدکننده به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول، یکی از نیازهای انسان را تامین و رفع کند کالا نام دارد. در نظریه‌ قیمت، کالا اسم عامی است که به محصولات مادی و خدمات معینی اطلاق می‌شود.

سربرگ کالا/ خدمات

تعریف کالا و خدمات در نرم افزار هما

1-عنوان: نام کالا را وارد کنید.

2- کد: وسیله شناسایی کالا در انبار که می تواند از حروف و اعداد تشکیل شود.

3- بارکد: بارکد اصلی محصول را وارد کنید.

4-کد فنی: کدی خاص که برای برخی از محصولات تعریف می‌شود.

5-رده بندی‌ها: رده بندی مربوطه را انتخاب کنید.

6-توضیحات: شرحی در مورد کالا

7-مارکتینگ پلن: بعد از تعریف، پلن مربوطه را انتخاب کنید.

8-قیمت فروش: قیمتی است که در فاکتور فروش و لیست قیمت نمایش داده می‌شود

نکته: در صورتی‌که بخواهیم قیمت قابل ویرایش باشد بایستی در قسمت بازرگانی/تعریف کالا و خدمات/ تعریف کالاوخدمات جدید/تنظیمات تیک خورده باشد

9-مقیاس (واحد سنجش): مقیاس مدنظر برای سنجش آن کالا در زمان فروش را انتخاب کنید

10-درصد پورسانت: عدد پورسانت ثبت شود این پورسانت برای این کالا در نظر گرفته می‌شود.

11-قیمت خرید: قیمت خرید کالا را وارد کنید.

12-مقیاس(واحد سنجش): مقیاس مدنظر برای سنجش آن کالا در زمان خرید را انتخاب کنید.

13-موجودی: برای اولین بار که کالا را تعریف می‌کنیم این مقدار وارد می‌شود.

14-نوع کالا: می‌توان نوع کالا را از لیست: قابل خرید/ اموال و اثاثه، قابل خرید/هزینه ای ، قابل فروش/ خدمات ، قابل فروش/کالا، قابل فروش/کالای تولیدی انتخاب نمود.

در نهایت با کلیک بر روی دکمه تعریف کالا و خدمات در نرم افزار هما  ذخیره کنید. 

سربرگ تنظیمات

تعریف کالا و خدمات در نرم افزار هما

 • فعال: با انتخاب این گزینه کالا قابل فاکتور کردن خواهد بود. 

 • موجودی نامحدود: کنترلی بر روی موجودی آن کالا در انبارانجام نمی‌گیرد و فرض بر این است که کالا همیشه در انبار وجود دارد.

 • قیمت قابل ویرایش: قیمت کالا در فاکتور قابلیت ویرایش خواهد داشت.

 • تعداد در فاکتور واحد (یک) است: کالای مورد نظر در فاکتور فقط و فقط یکبار دیده می‌شود.

 • ضمیمه دارد: برای برخی از کالاها نیاز است که ضمیمه ای همراه با خود کالا در نظر گرفته شود.

 • ضمیمه رایگان : در صورتی‌که ضمیمه کالا پولی باشد این گزینه غیرفعال خواهد بود.

 • نمایش قیمت در CSM : قیمت در پرتال مشتری دیده می‌شود.

 • نمایش موجودی در CSM : موجودی کالا در پرتال مشتری دیده می‌شود.

 • کالا/خدمات منفی(پیش فروش): حتی زمانی‌که موجودی کالا در انبار تمام می‌شود می‌توان برای این کالا، فاکتور زد.

 • بارکد الزامی: درج بارکد در تعریف کالا حتمی می‌باشد.

 • شامل تخفیف: در صورتی‌که کالای مورد نظر دارای تخفیف باشد این گزینه فعال خواهد بود.

 • فاقد محاسبات بازرگانی(فروش وپورسانت کارشناسان): در صورت انتخاب این کالا در پورسانت محاسبه نمی‌شود.

 • فاقد قیمت: با فعال شدن این گزینه کالا رایگان است.

 • تکرار اتوماتیک صورتحساب کالا (آبونمان): یعنی در زمان مشخص شده و به صورت دوره ای که تعیین می‌شود، فاکتور به تعداد مشخص شده برای مشتری تکرار می‌شود و هزینه‌ی آبونمان به آن فاکتور نیز تعلق می‌گیرد.

 • همواره قیمت فروش اولیه تکرار گردد. یعنی در زمان مشخص شده و به صورت دوره ای که تعیین می‌شود، فاکتور به تعداد مشخص شده برای مشتری تکرار می‌شود و فاکتور با اولین قیمت فروش صادرمی شود.