فاکتور فروش

یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار،فاکتور فروش می باشد. در نرم افزار حسابداری هما می‌توان انواع فاکتورها را ثبت نمود .

در قسمت بازرگانی امکان صدور و ثبت فاکتور فروش وجود دارد:

با کلیک بر روی  آیکون فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری هما می توان فاکتوری از نوع فاکتور فروش صادر نمود. صفحه‌ای به صورت زیر ظاهر می شود. 

فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری هما

فاکتور فروش دارای فیلدهای مختلف است که در زیر آمده است:

1- واژه های جستجو: در این قسمت کالایی که می خواهید فاکتور شود را جستجو می کنید . 

2- با کلیک بر روی آیکون فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری هما، کالای انتخاب شده و مندرج در کادر مربوطه را تایید می کنید.

3- تعداد: عدد مورد نظر را وارد کنید.

4- قیمت: این کادر به صورت خودکار از قیمت فروشی که برای کالا زمان تعریف، وارد شده پر می شود.

5- تخفیف: میزان تخفیف برای کالای مورد نظر می باشد.

6- مالیات: درصد مالیات در این قسمت مشخص می شود.

7-انتخاب رده بندی/ انبار: این کادر به صورت خودکار کالای تعریف شده به عنوان رده بندی/انبار ثبت شده، پر می شود.

   نکته: درصورتی که انبارانتخاب شده درست انتخاب نشده باشد می توان به صورت دستی از لیست بازشونده رده بندی/انبار، دیگری را انتخاب کرد.

8- با کلیک  بر روی آیکونفاکتور فروش در نرم افزار حسابداری هما، در حقیقت رده بندی/انبار انتخاب شده و مندرج در کادر مربوطه را تایید می‌کنید و کالا وارد بدنه فاکتور می‌شود. مانند شکل زیر:

9- تاریخ: تاریخ صدور فاکتور براساس تاریخ سیستم ست می‌شود. البته قابلیت ویرایش نیز دارد.

10- شماره فاکتور: به صورت هوشمندانه وسریالی اضافه می‌شود.

11- انتخاب طرف حساب: در این کادر طرف حسابی که  تعریف کرده اید را انتخاب کنید.

فاکتورشامل جدولی با فیلدهای زیر می باشد:


1- ردیف

2- عنوان: نام کالای اضافه شده به فاکتور

3- شرح: شرحی در مورد کالای انتخاب شده

4- مقدار: تعداد کالای انتخاب شده برای فروش

5- فی: قیمت کالای انتخاب شده برای فروش

6- تخفیف: تخفیف لحاظ شده برای کالا

7- آیکون: برای حذف کالا از فاکتور

8- توضیحات: توضیحی در مورد کل فاکتور

9- جمع فاکتور: جمع اقلام فاکتور

10- رند: در صورتی که بخواهید مبلغ جمع فاکتور را رند کنید عدد رند را وارد کنید.

11- پروژه های بازرگانی مرتبط با فاکتور: در صورت تعریف پروژه بازرگانی می‌توان این فاکتور را به پروژه بازرگانی تعریف شده تخصیص داد.

12- پیش پرداخت: در صورت داشتن مبلغی به عنوان پیش پرداخت در این قسمت وارد کنید.

نکته: در صورت فعال کردن تیک پیش پرداخت، در فاکتور اعمال خواهد شد.

13-  حساب قبل : در صورتی که طرف حساب انتخاب شده حساب قبلی داشته به صورت اتومات در این قسمت دیده می‌شود. (بدهکار/بستانکار)

14- جمع کل: جمع کل فاکتور در این قسمت می‌آید.

15- تنظیمات :

درج مانده حساب

نکته: با فعال شدن این تیک در صورتی که مانده‌ای از حساب قبلی باشد در فاکتور درج می‌شود.

امکان صدور سند مالی

نکته: با غیرفعال شدن این تیک دیگر سند مالی برای فاکتورصادر نمی‌شود.

امکان صدور فاکتور رسمی

فاکتور قابلیت تکرار داشته باشد.

فاکتور قطعی (اعتباری یا نسیه) است و پیش فاکتور نیست.

نکته: با فعال شدن این تیک فاکتوراعتباری(قطعی) تولید می‌شود و پیش فاکتور صادر نمی شود. در صورتیکه کسب و کار شما به گونه ای است که حتماً نیاز به پیش فاکتور دارید، این گزینه را فعال نکنید.

آیکونفاکتور فروش در نرم افزار حسابداری همافاکتور را ذخیره و آیکونفاکتور فروش در نرم افزار حسابداری همافاکتور را تایید می کند.

فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری هما

صفحه مشاهده فاکتور تولید می‌شود.

فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری هما

در صفحه مشاهده فاکتور:

1- با فعال کردن تیک حواله انبار، حواله ای جهت خروج کالا از انبار صادر می‌شود.

2- در هر مرحله از صدور یک فاکتور، فیلدی به نام وضعیت فاکتور، جهت رویت وضعیت حال حاضر فاکتور درج می‌شود.

3-با بررسی و اطمینان از صحت تمامی اطلاعات ثبت شده، با کلیک بر روی آیکون "تایید فاکتور" وارد مرحله بعد شوید.

بعد از اینکه پیغام " فاکتور با موفقیت تایید شد" دیده شد، حال نوبت به بستن فاکتور فروش تایید شده می‌رسد. با کلیک بر روی آیکون "بستن فاکتور" وارد مرحله بعدی شوید.

حال با دیدن آیکون "فاکتور بسته شود؟" عملیات بستن فاکتور انجام می‌گیرد.

در نهایت فاکتور با موفقیت بسته می‌شود.

فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری هما

1-آیکون فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری هما : با کلیک بر روی این آیکون پیغام فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری هما ظاهر می‌شود و پیامکی برای طرف حساب ارسال می‌شود.

2-آیکون فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری هما : با کلیک بر روی این آیکون پیغام فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری هما ظاهر می‌شود و ایمیلی برای طرف حساب ارسال می‌شود.